WINNAARSHOEKJE OLS

Mini-expo vestigt aandacht op OLS-winnaar Nederweert

Bijzondere giften en bruiklenen voor het Schutterijmuseum

STEYL – Schutterij Sint-Antonius Nederweert wist in juli het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS) te winnen dat door schutterij Sint-Martinus Born op voortreffelijke wijze georganiseerd werd. De winnende schutterij zal met de lokale gemeenschap het OLS in 2024 in Nederweert organiseren. Het Limburgs Schutterij Museum in Steyl besteedt hier aandacht aan middels het winnaarshoekje, een kleine wisselexpositie gewijd aan de jongste OLS-winnaar.
De schutterij van Nederweert was al gehuldigd met een receptie, een ontvangst bij de gemeente en de bijeenkomst voor de winnaars in het Gouvernement in Maastricht! Behalve naar Nederweert ging de aandacht uiteraard ook uit naar Sint-Martinus Born, dat zich fantastisch gekweten had van de taak om een memorabel OLS te organiseren. Dankzij het goede weer, de grote deelname en de goede opbrengsten kon Born een donatie van € 2.500,- voor het museum overmaken, waarvoor veel dank! Het was een fantastisch evenement, een visitekaartje voor het schutterswezen. Met een filmpje werd teruggekeken op een feest dat de onderlinge gemeenschapszin en schuttersvriendschap intensiveerde.

Behalve naar de OLS-winnaars ging aandacht uit naar bijzondere bruiklenen en museale giften, die het Schutterijmuseum in de afgelopen jaar verwierf. Dat betrof onder meer het uniform van oud-OLS-president Jos Michels die dit in navolging van Ger Koopmans aan het museum had geschonken. In dat uniform had Michels als president koningin Beatrix en kroonprins van België op het OLS 2006 verwelkomd.

Een bijzonder verhaal is dat van prof. dr. h.c. Bernhard Jöris uit Brilon / Alme (D.). Hij had kort daarvoor bij de huldiging van Leo Niessen het museum gezien en prompt besloten dat zijn uniformen en rijke medaillecollectie van vijftig jaar schutterswezen in Duitsland hieraan overgedragen moesten worden. Aldus geschiedde. Vervolgens kwam de collectie van wijlen Leo van der Sangen aan bod. De tekenvaardige Leo had in de loop der decennia vele ontwerpen gemaakt van vaandels en zilveren schilden die vrijwel allemaal zijn uitgevoerd. Grote verrassing: ook van Sint-Antonius Nederweert had hij de vlag ontworpen. Zijn kleinzoon Sebas had zich om de collectie bekommerd, deze gedigitaliseerd en vervolgens met zijn oom alle originele ontwerpen overgedragen aan het museum. Schutterij Sint-Nicolaas Susteren is al een aantal jaren niet meer actief. Nadat de attributen een tijdlang geëxposeerd waren in de torenkamer van de basiliek zijn deze nu grotendeels overgedragen aan het museum, te weten enkele vaandels, bordje en enkele andere bijzonderheden. Een andere nog niet zo lang rustende schutterij is die van St.-Eligius & Juliana uit Schinveld. Deze droeg alle bijzondere stukken van de schutterij over aan het museum, te weten het complete koningszilver, uniformen, vaandels met wimpels en andere documentatie. Men liet deze overdracht vergezeld gaan van een donatie ter waarde van € 1.000,- zodat het museum zijn werkzaamheden kan blijven uitvoeren, waarvoor grote dank! Deze voorwerpen maken nu als aanwinsten deel uit van de museumcollectie.

 

Tekst: Luc Wolters

Foto’s: Cor Wilbers

Winnaarshoekje Nederweert

professor Bernhard Jöris biedt zijn uniform aan

schutterij van Schinveld overdracht cheque

schutterij van Schinveld overdracht vaandel

schutterij van Schinveld overdracht zilver