Geweren

In het museum zijn nog meerdere wapens te bewonderen

2563-2565 St Antonius Tegelen

 

Binnen de Oud-Limburgse Schuttersfederatie wordt met de zogenaamde ‘zware buks’ geschoten. Het is een 16 kg. zwaar geweer waarvan de loop bij het schieten rust op een oplegpaal.

Sabels

De sabel werd initieel vooral gebruikt door militairen, meer bepaald, door de cavalerie. Omdat officieren, ook buiten de cavalerie veelal te paard gingen, behoort de sabel nu nog tot het gala-uniform van veel officieren.

Hoewel de sabel al in de 10e eeuw opdook, duurde het tot de 18de eeuw tot het wapen in de napoleontische tijd werkelijk populair werd en de degen en het rapier verdrong. Rond 1900 werd bij de cavalerie de gekromde sabel weer vervangen door rechte wapens.

 

In het Schutterijmuseum kan men diverse sabels bewonderen, die gebruikt worden bij Schutterijen en Gilden.

Kruisboog


Een kruisboog (of armborst, arbalest, voetboog) is een wapen waarmee korte pijlen kunnen worden afgeschoten. Het wapen bestaat uit een boogstaaf (lijkend op een korte handboog), gemonteerd op een zuil, vaak met een kolf die lijkt op een geweerkolf en voorzien van een mechanisme om de pees vast te houden en een trekkermechanisme om deze te lossen waardoor de pijl wordt weggeschoten.
Soms is er een opwindmechanisme of lier aanwezig, of een spanhaak of stijgbeugel als de kracht nodig om de boog te spannen te groot is om dit met de hand te doen (dit is meestal het geval).

 

Meestal in gebruik bij Gilden

 

 

 

Draag-geweren

 

Draag-geweren worden meestal gebruikt bij schutterijen.

Over de schouder: bij nieuwe exercitie

Aan de schouder: bij oude exercitie

 

Piek en Morgenster

Piek (wapen): Een piek of spies is een dunne ruim 5 meter lange stok met aan het uiteinde een metalen punt, speciaal bedoeld om een aanval door cavalerie af te slaan. Het is een wapen dat in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd door infanteristen (zogenaamde piekeniers) werd gebruikt. De piek werd schuin op de grond geplaatst in de richting van de vijand, om deze tegen te houden

 

Morgenster (wapen): De morgenster was een strijdknots met metalen punten. Deze punten konden op twee manieren aangebracht worden: ofwel de hele schacht was van hout en werden er ijzeren punten doorheen geslagen, ofwel de top van de schacht was gemaakt uit, of omwikkeld met, een metalen huls waarin de punten vast zaten. De knop van een morgenster was over het algemeen smaller dan die van een zware strijdknots, maar de punten maakten het een geducht wapen.