Begunstigers/sponsoren

De instandhouding en het uitbouwen van het Limburgs Schutterij Museum is niet mogelijk zonder (financiële) steun en wij benoemen specifiek:

De volgende sponsoren-begunstigers ondersteunen ons mede:

 

  • Stichting Leef- en Woonomgeving Limburg;
  • Frederik Edmond Brand Fonds;
  • Stichting Tieluja G.H.J. Ruijters;
  • Stichting Vrienden van het schutters- en gildewezen;
  • Stichting Ansfried;