ANBI

Het Schutterijmuseum heeft een ANBI status

hetgeen wil zeggen dat een instelling zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut/belang.