Nieuws

OLS 2024 Beekdaelen in het Schutterijmuseum

STEYL – Het Limburgs Schutterij Museum heeft sinds haar huisvesting in Steyl elk jaar een ruimte ingericht voor de winnaar van het OLS. Momenteel is dit winnaarshoekje ingericht door schutterij St.-Antonius uit Nederweert die het vorig jaar het OLS gewonnen heeft.

 

Maar dit jaar is alles anders: Nederweert organiseert niet en daarvoor heeft zich een collectief van negen schutterijen uit de jonge gemeente Beekdaelen gemeld. Dat is reden om ook voor het Limburgs Schutterij Museum de koers bij te stellen en de aandacht te richten op de OLS-organisator in Beekdaelen.

 

Op zondag 14 april werd daarom gepaste aandacht besteed aan de negen schutterijen van Beekdaelen: de helden van de schutterswereld. Van al deze schutterijen staan de uniformen te pronken bij de entree van het museum. Dat zijn de verenigingen van Amstenrade, Doenrade, Merkelbeek, Oirsbeek, Puth, Schimmert, Schinnen, Sweikhuizen en Vaesrade. De schutterijen waren met een afvaardiging present, vergezeld van wethouder cultuur Levin de Koster.

Na een welkomstwoordje van museumvoorzitter Gerard Fokkens en een filmpje met een terugblik op het geslaagde OLS in Born, bood vicevoorzitter Jos Timmermans een vooruitblik op het OLS 2024 in Doenrade. Hierna gaf conservator Luc Wolters een toelichting op de bijzondere OLS-organisator. Ook liet hij de negen aanwezige schutterijen speuren naar de negen rustende schutterijen uit de gemeente Beekdaelen, want die zijn er ook.

 

Anoesjka Koopmans, president OLS-Federatie, dankte de schutterijen en gemeente Beekdaelen voor de voortrekkersrol die zij op zich namen. Hierna verrichtte zij met Jos Timmermans en wethouder De Koster de opening van deze wisselexpo, samen met de Beekdaelense schutterijen.

Hoog bezoek voor het Limburgs Schutterij Museum

Voor het museum is het jaar goed gestart. Op 10 januari 2024 waren gouverneur Emile Roemer en gedeputeerde Cultuur Jasper Kuntzelaers te gast in het Limburgs Schutterij Museum. Verwelkomd met koffie en vlaai gaf erevoorzitter Henk Vossen een toelichting op de wordingsgeschiedenis van het museum, waarvoor destijds de voormalige Steyler parochiekerk geschikt werd gemaakt. Conservator Luc Wolters nam Roemer en Kuntzelaers vervolgens mee op een rondleiding door het museum, waarin ze zich uitermate geïnteresseerd toonden in de historie van de schutterscultuur. Aansluitend werden onder voorzitterschap van Gerard Fokkens nog enkele punten met het museumbestuur besproken, waarna de gouverneur en gedeputeerde hun reis naar provinciehoofdstad Maastricht voortzetten.

Foto: Nick Troost


Donatie van Vida XL foundation

Het Limburgs Schutterij Museum heeft recent een donatie vanuit de Vida XL foundation mogen ontvangen. Jasper Heesakkers bood namens de foundation een cheque van € 5.000,- aan in de paarse bedrijfskleuren die door een delegatie van het museumbestuur en de conservator in grote dankbaarheid aanvaard werd. Het museum is doende een bijzondere schutterscollectie te verwerven. Dit plan sprak de Vida XL foundation in het bijzonder aan. Vida XL is een bedrijf met een enorme logistieke organisatie dat de afgelopen jaren een immense groei heeft doorgemaakt en middels de foundation ook iets terug wil doen voor de regio.

V.l.n.r.: Ger Koopmans, oud-OLS-president; Gerard Fokkens, museumvoorzitter; Henk Vossen, oud-museumvoorzitter; Luc Wolters, conservator; en Jasper Heesakkers namens Vida XL.

Foto: Cor Wilbers.


Vrijwilligersbijeenkomst Limburgs Schutterij Museum

Het bestuur en de vrijwilligers van het Limburgs Schutterijmuseum kwamen, na de lange Coronaperiode voor het eerst weer bij elkaar op woensdag 8 september 2021 bij de jaarlijkse vrijwilligersdag. Vele vrijwilligers kwamen op deze middag bij elkaar om vooral met elkaar te kletsen en ervaringen te delen en natuurlijk ook vooruit kijken naar de toekomst. Deze middag stond ook in het teken van de jubilarissen, maar liefst 22 jubilarissen werden in het zonnetje gezet voor al het vrijwilligerswerk, wat zij verrichten in het museum.

 

 • Jo Beeren is al 16 jaar actief als vrijwilliger. Hij vervult baliediensten en rondleidingen. Jo is een spraakwaterval op schuttersgebied. Ook heeft hij bijdragen geleverd aan de documentatie van het museum.
 • Jack Beurskens is al 19 jaar actief in het museum , hij is de technische man met twee rechterhanden. Voor elk probleem heeft hij een praktische oplossing. Hij is op alle fronten thuis, timmert, schroeft, maar begeleidt ook het schieten voor de jeugd en beschrijft binnengekomen stukken.
 • Bert Crapels is al 16 jaar actief binnen het museum en vervult de baliediensten en kenmerkt zich door zijn rustige en plezierige omgang met bezoekers.
 • Sjraar Derix is al 24 jaar lid als vrijwilliger. Bij het museum verricht hij baliediensten en kan hij veel over het schutterswezen vertellen.. Bovendien heeft hij een goed contact met de lokale basisschool van Posterholt, die hij voor de voorbereidingen van het Kinjer OLS regelmatig naar het museum gebracht heeft.
 • Sjraar Engels is 15 jaar actief voor het museum. Vanuit de Tegeliers is hij ook lid geworden van het bestuur Limburgs Schutterij Museum in 2002, hij bekleedde de functie secretaris tot mei 2019 oftewel circa 13 jaar. Hij heeft 2 museums mee opgezet en ingericht. Hij heeft naar de brand gezorgd voor een loods voor tijdelijke opslag en herstelwerkzaamheden van de museum collectie. Een persoon met vele organisatie kwaliteiten, waarvoor hij o.a. in 2019 een koninklijke onderscheiding voor heeft mogen ontvangen.
 • Ben Ficker is 21 jaar actief als vrijwilliger. Hier is hij een zeer verdienstelijk lid van de schutterij Sint Anthonius Tegelen, evenzo bij het Rode Kruis, waar hij 40 jaar als vrijwilliger actief voor was. Sinds het museum in Steyl-Tegelen is, is Ben actief als baliemedewerker. Hij vervult die taken met grote plichtsgetrouwheid.
 • Truus en Paul Heeskens zijn samen 16 jaar actief als vrijwilliger. Merendeels is Paul de rustige persoon en doet Truus het woord. Met name in de coronatijd moest men even een pas op de plaats maken, ook omwille van de broze gezondheid van Paul. Truus heeft zich bekwaamd als jurylid, een rol die ze vervult bij de noord-Limburgse bond Juliana. Momenteel verzorgen Truus en Paul met veel plezier de baliefunctie binnen ons museum.
 • Jan van Herten is 15 jaar actief als vrijwilliger. Voor die schutterij en de gemeenschap is hij telkens onderweg, om geschikte projecten en doelen te vinden, sponsors bij te zoeken en over de streep te trekken. Bij het museum vervult hij – vergezeld van zijn echtgenote – baliediensten, maar denkt hij ook telkens mee over hoe zaken het beste gerealiseerd kunnen worden.
 • Wiel van Leuken is al 16 jaar actief als vrijwilliger en met Harrie Caris was hij lang betrokken bij het museum, nu heeft hij in Nelly van Heugten een museumpartner. Voor het museum verzorgde hij onder meer een replica van de winnaarstrofee d’n Um.
 • Wiel van den Munckhof is alweer 19 jaar actief als vrijwilliger. Van de schutterij van Beringe bezorgde Wiel het museum alle uniformen die hij in de loop van vele jaren gedragen heeft. Ook een Koninginnekleed wist hij voor het museum te verzorgen. Hij verricht baliediensten.
 • Wim Smedts is alweer 21 jaren actief in het museum. Hij is één van de personen die rondleidingen verzorgt voor groepen. Hij doet dat met een grote deskundigheid van het schutterswezen.
 • Jeu Stoffels is 14 jaar actief als vrijwilliger. Hij is bij het museum gekomen om nuttig vrijwilligerswerk te kunnen doen in een tijd dat zijn werk was weggevallen. En hij heeft bij het museum en de woensdagploeg zijn draai gevonden, ondanks het feit dat Jeu geen schuttersachtergrond heeft. Met zorg en toewijding en met creatieve inslag doet hij zijn werkzaamheden. Hij heeft zich zozeer de materie van de schutterswereld eigen gemaakt en geeft ook rondleidingen. Momenteel verdiept hij zich ook in de techniek achter licht en geluid.
 • Henk Vossen is alweer 24 jaar actief in het museum en zijn verdiensten zijn alom bekend. Hij was de voorzitter van het museum en is nog immer actief als erevoorzitter in het bestuur.
 • Luc Wolters is al 19 jaar verbonden aan het museum. Hij was in eerste instantie vrijwilliger geworden van het Limburgs Schutterij Museum. Vanaf 2005 tot heden is Luc aangesteld als conservator van ons museum. Hierbij heeft hij als taak het cultureel erfgoed van beide Limburgen te bewaken. Luc is een persoon welke mensen op een fantastische wijzen met zijn verhalen kan boeien m.b.t. het schutterswezen.
 • Een historicus welke expositie op een vakkundige manier gestalte geeft, waarbij hij alle vrijwilligers de vrijheid geeft om mee te denken met hun ideeën. Een verbinder pur sang die iedere woensdag alle vrijwilligers laat meedenken om ons Limburgs Schutterijmuseum nog mooier en fraaier te maken.
 • Gré Holthuijsen is 31 jaar actief als vrijwilliger. Op aanvraag van wijlen Coen Holthuijsen is zij telkens de kaarten bij verjaardagen gaan verzorgen. In goed overleg is Gré per 1 september 2021 gestopt met deze werkzaamheden.
 • Ria Jorissen is al 26 jaar actief als vrijwilliger. Zij is de partner van Sjeer Jorissen en heeft op lokaal een hoop vrijwilligers werk verricht, waarvoor ze recent gehuldigd is. Voor het museum heeft ze onder meer veel naai- en borduurwerk verricht, om vlaggenfoedralen te maken. Ook heeft ze een beschadigde drapeau volledig hersteld met borduren en deze ingelijst en al bij het museum bezorgd. Ria verzorgt verder binnen ons museum baliewerk, horeca en verteld gaarne bijzonderheden binnen ons museum aan bezoekers.
 • Sjeer Jorissen is 31 jaar actief als vrijwilliger. Als compagnon van Wiel Kruitwagen is hij bij het museum verzeild geraakt. Zijn grote belangstelling geldt de documentatie van het museum. Hier is hij misschien wel bijna full time mee bezig, facebook en websites afspeurend naar oud en nieuw schuttersnieuws dat een aanvulling is voor het museum en voor het schutterstijdschrift. Hij verzorgt ook baliediensten en vertelt bij die gelegenheden de bezoekers vaak het nodige over de schutterswereld, die zijn hart en ziel is. Ook heeft hij veel attributen voor het museum verzorgd. Hobby: windbuksschieten, dat hij ook begeleidt voor de jeugd die het museum bezoekt.
 • Tjeu Meulen is al 34 jaar actief als vrijwilliger. Bij het museum gekomen nadat dit in 1989 in Stramproy gevestigd was en Tjeu Meulen ondersteunt het museum, waar hij maar kan en is een gouden vrijwilliger.
 • Thei Schulpen is al 37 jaar actief als vrijwilliger. Hij is al 37 jaar betrokken bij het museum, eertijds ook in de beheersstichting. Thans is hij toezichthouder aan de entreebalie.
 • Peter Segers is 34 jaar vrijwilliger van het museum. Hij is samen met Tjeu Meulen bij het museum gekomen nadat dit in 1989 in Stramproy gevestigd was. Peter is altijd de vriendelijkheid zelve.
 • Jan Wilmsen is 35 jaar vrijwilliger en in navolging van Harrie Thissen, die het museum naar Steyl-Tegelen haalde, moest Jan vrijwilliger worden. Jan is bestuurslid, actief in de woensdagploeg, een harde werker, manusje van alles, stoelen rechtzetten, klussen.

Al deze vrijwilligers zetten zich in voor ons museum en dan zijn er nog de vele vrijwilligers, die er mede voor zorgen, dat het Limburgs Schutterij Museum geopend kan worden en nog immer uitgebreid. Op deze woensdagmiddag werden de jubilarissen in het zonnetje gezet en werd er vooral met  elkaar gesproken over het Limburgs Schutterij Museum, de bondsschuttersfeesten en vooral over het einde van de sjütdown en we elkaar weer kunnen zien op de sjöttewei.


Schenking van een kroonluchter

 

De familie Pasch schonk een chandelier (Hanglamp) in bruikleen aan het museum. Deze handlamp is ontworpen door Kunstenaaar Pii Daenen.

U bent van harte welkom om deze te komen bekijken in ons museum.


Werkbezoek wethouder cultuur Marij Pollux namens de gemeente Venlo

Wethouder Marij Pollux van de gemeente Venlo bracht een werkbezoek aan het Limburgs Schutterijmuseum om een indruk te krijgen van het Limburgs Schutterij Museum. Vele ideeën en ervaringen werden gewisseld. Kortom samen op weg naar de nieuwe tijden.


De Gouden Koets in bruikleen in schutterij museum

Iedereen die het Limburgs Schutterijmuseum ooit al bezocht heeft, werd natuurlijk getrokken door de prachtige opstelling van de Gouden Koets, de prominent in de vitrines tentoongesteld is. Deze opstelling is afkomstig uit de handen van Theo van Lieshout en Frank Poeth. Woensdag 4 november 2020 werd de gouden koets officieel geschonken aan het Limburgs Schutterij Museum.

 

Ontstaan Gouden Koets

 

Op 6 september 1898 schonken de inwoners van Amsterdam de Gouden Koets aan Koningin Wilhelmina.  De Gouden Koets is vooral bekend omdat hij jarenlang is gebruikt op Prinsjesdag. De Nederlandse koning en koningin worden normaal gesproken in de koets naar de Ridderzaal gebracht om daar de Troonrede voor te lezen. Vanwege een grootscheepse restauratie van het gouden rijtuig, wordt sinds 2016 de Glazen Koets gebruikt. De Koets wordt getrokken door acht paarden Aan de bovenkant van de koets zijn de wapens van de toenmalige elf provincies en het wapen van de stad Amsterdam te vinden. De wapens zijn niet allemaal even groot. Het wapen van Noord-Holland is net een slagje groter, net als het stadswapen van Amsterdam. De Gouden Koets moest uitgroeien tot nationaal symbool, maar natuurlijk moest wel duidelijk blijven dat het rijtuig ooit geschonken werd door Amsterdam.

 

De traditionele rit met de Gouden Koets begint op Prinsjesdag altijd vanaf Paleis Noordeinde en de Gouden Koets wordt daarbij natuurlijk begeleidt door de o.al de Cavalerie en langs de kanten staan tegenwoordig vaker delegaties vanuit de provinciën. Zo stonden ook enkele malen een afvaardiging van de schutterijen langs de kat. Voor het laatst was dit in 2014, toen de schutterij Sint Joris Wessem en Sint Sebastianus Puth deelnamen.

 

De overdracht

 

Één van de leden van de Cavalerie was destijds Theo van Lieshout. Deze kende natuurlijk ook een fantastische hobby. Hij maakte de Gouden Koets tijdens de opstelling van Prinsjesdag, in miniatuur. De Gouden Koets, de Huzaren en de Bereden Escorte worden in de opstelling afgebeeld. De Gouden Kroon op de koets werd gemaakt door Frank Poeth. Nadat Theo van Lieshout ruimte tekort kwam in zijn woonhuis ging hij opruimen. Om zomaar afstand te doen van deze unieke miniatuurproductie deed geen recht aan de vele inspanningen, die hij besteedt had aan dit kunstwerk. Dagen, weken, mogelijk maanden heeft hij hieraan gewerkt en hij doet dit zelf af met ‘tja een uurtje of 200’. 

 

In het bijzijn van bestuur en vrijwilligers van het Limburgs Schutterij Museum werd de officiële overdrachtsakte ondertekend en kunnen de bezoekers van het Limburgs Schutterijmuseum genieten van deze prachtige miniatuur opstelling van de Gouden Koets tijdens Prinsjesdag.


Nieuwe stichtingsvoorzitter Limburgs Schutterij Museum

 

 

Per 1 september 2020 vond er een voorzitterswissel plaats binnen de Stichting Limburgs Schutterijmuseum. Henk Vossen neemt afscheid als voorzitter en wordt opgevolgd door Gerard Fokkens. Met de benoeming van Gerard Fokkens is het bestuur van mening een waardige opvolger te benoemen, die de komende jaren de belangen van het Limburgs Schutterij Museum zal vertegenwoordigen.

 

Henk Vossen was  sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie en ijverde voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van Vossen is de kerk verbouwd tot een multifunctionele accommodatie, die ook geschikt is voor het houden van exposities en concerten.

 

Gerard Fokkens is zeer actief in het verenigingsleven. Hij is meer dan  50 jaar lid van Scouting Tichlouw. Voor zijn inzet werd hij in 1985 onderscheiden met de Gouden Jacobsstaf en een jaar later de Trias Tegula. Tevens is hij vanaf 1963 lid van de Tegelse Tafeltennis Club, waarvan o.a. twaalf jaar als voorzitter. Die laatste functie bekleedde hij ook elf jaar lang bij Vastelaovesgezelsjap D’n Oeles. In 2006 werd hij voor zijn verdiensten op maatschappelijk en sociale vlak beloond met een koninklijke onderscheiding. Momenteel is Gerard penningmeester van Stichting Gevelmozaiëk St. Martinushof te Tegelen en voorzitter van Stichting Cultureel Erfgoed van Tegelen welke o.a. de Harmoniezaal in het centrum van Tegelen weer aan de gemeenschap terug wil geven.   


Unieke aanwinst Limburgs Schutterij Museum

 

Zaterdag 18 augustus 2018: Het moment dat Leo Niessen van de schutterij Sint Martinus uit Linne een schot loste, wat hem zijn hele leven zal blijven heugen.

Hij schoot zich tot de Europese schutterskoning en mag zodoende in de periode 2018-2021 zich, samen met zijn eega, Irma Niessen presenteren als het Europees schutterskoningspaar.
Natuurlijk gaat een Europese schutterskoning vergezeld met een prachtig koningszilver en in het Europese schutterswezen is de papegaai het symbool van de koningsvogel. Ook zijn de specifieke kenmerken vanuit het Bisdom Aken in dit koningszilver vastgelegd.

Dit unieke koningszilver kent maar één exemplaar en is in het bezit van de schutterskoning. In augustus 2021, wanneer (mogelijk) het Europees Schutterstreffen plaatsvindt in Deinze, zal hoogstwaarschijnlijk het koningszilver ook met de nieuwe koning meereizen door het Europese land.


Blijvende herinnering
Het Limburgs Schutterij Museum in Steyl is natuurlijk de plek waar het cultureel historisch erfgoed van de Nederlandse en Belgische schutterijen gedeeltelijk is ondergebracht en is tentoongesteld. Ook wordt in het museum mini-exposities ingericht, waaronder destijds de mini-expositie over het Europees Schutterstreffen in Leudal (2018). Met in het achterhoofd deze gedachten gingen Leo en Irma nadenken hoe zij, nadat hun Europese avontuur grotendeels voorbij is en de herinneringen blijven, er ook voor te zorgen dat de Europese schutterskoning in Limburg een plek in de roemrijke historie gaat krijgen.

Een replica van het koningszilver kwam al snel naar voren, gevolgd door een oproep op Facebook. De digitale snelweg kent geen grenzen. Gildebroeder Alfons Benen uit het Gelderse land, docent elektrotechniek meldde zich en het balletje begon te rollen. Dankzij de moderne technieken, nam Alfons de opdracht aan om te trachten een replica te maken van het koningszilver en dit was zeker geen gemakkelijke opdracht, want de contouren, de typische kenmerken van het zilver, moesten in de replica duidelijk zichtbaar zijn en werd ook besloten om het schaalmodel 1,5 x groter te maken dan het werkelijke koningszilver.


Woensdag 24 juni 2020 kwamen in het Limburgse schutterij museum het Europees koningspaar met de adjudanten, Alfons Benen, vertegenwoordigers van het Limburgs Schutterij Museum en de Oud Limburgse Schuttersfederatie om de Europese koningsplaquette over te dragen aan het museum, zodat het koningszilver een blijvende en prominente ‘plek’ krijgt binnen het schutterij museum.
Euregionale samenwerking
Natuurlijk behoort in een Europese schuttersgemeenschap ook de internationale verbroedering hoogtij te vieren en zo zal ook in het schuttersmuseum in Mönchengladbach een replica worden overhandigd. Natuurlijk nodigen wij ook iedereen uit om de replica te komen bekijken, kijk voor de openingstijden op www.schutterijmuseum.nl.

Foto's Rob Schouwenberg
— met Alfons Benen en Leo Niessen.


Europese schuttersorde en Limburgse eretitel voor Henk Vossen

 

Tegelenaar Henk Vossen ontving woensdagavond een hoge orde van de Europese schuttersfederatie EGS en werd door de Provincie Limburg benoemd tot ere-ambassadeur van cultuur.

Bijzonder is vooral de toekenning van het bronzen kruis van verdienste door de Europäische Gemeinschaft historischer Schützen (EGS), omdat deze onderscheiding hoogst zelden wordt uitgereikt aan iemand die zelf niet als schutter actief is. Museumconservator Luc Wolters spreekt zelfs van een ‘unicum’.

Het dubbele eerbetoon viel de preses van de Stichting Limburgs Schutterij Museum ten deel vanwege zijn verdiensten voor het schutterswezen in Limburg. Henk Vossen is sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de OLS-federatie en ijvert voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van Vossen is de kerk verbouwd tot een multifunctionele accommodatie, die ook geschikt is voor het houden van exposities en concerten.

Hoewel hij zelf nooit lid is geweest van een schutterij, maakt de 74-jarige Tegelenaar zich al ruim twee decennia sterk voor het behoud van dit typisch Limburgse erfgoed. „Hij is een ware ambassadeur voor het schutterswezen”, aldus deputé Robert Housmans, die de provinciale eretitel uitreikte tijdens de nieuwjaarsborrel voor de circa tachtig vrijwilligers van het museum. De Europese schuttersorde werd namens het bestuur van de EGS overhandigd door penningmeester Louis Litjens uit Helden. Henk Vossen, ondernemer en gelouterd rallycoureur, ontving de internationale onderscheiding uit waardering voor zijn grensoverschrijdende inspanningen binnen het euregionale schutterswezen. Hij werd eerder opgenomen in de broederschap van de Rode Leeuw, een Limburgse schuttersorde, en koninklijk onderscheiden voor zijn brede maatschappelijke inzet.