Nieuws

LAATSTE WEETJES.

 

Unieke aanwinst Limburgs Schutterij Museum

 

Zaterdag 18 augustus 2018: Het moment dat Leo Niessen van de schutterij Sint Martinus uit Linne een schot loste, wat hem zijn hele leven zal blijven heugen.

Hij schoot zich tot de Europese schutterskoning en mag zodoende in de periode 2018-2021 zich, samen met zijn eega, Irma Niessen presenteren als het Europees schutterskoningspaar.
Natuurlijk gaat een Europese schutterskoning vergezeld met een prachtig koningszilver en in het Europese schutterswezen is de papegaai het symbool van de koningsvogel. Ook zijn de specifieke kenmerken vanuit het Bisdom Aken in dit koningszilver vastgelegd.

Dit unieke koningszilver kent maar één exemplaar en is in het bezit van de schutterskoning. In augustus 2021, wanneer (mogelijk) het Europees Schutterstreffen plaatsvindt in Deinze, zal hoogstwaarschijnlijk het koningszilver ook met de nieuwe koning meereizen door het Europese land.


Blijvende herinnering
Het Limburgs Schutterij Museum in Steyl is natuurlijk de plek waar het cultureel historisch erfgoed van de Nederlandse en Belgische schutterijen gedeeltelijk is ondergebracht en is tentoongesteld. Ook wordt in het museum mini-exposities ingericht, waaronder destijds de mini-expositie over het Europees Schutterstreffen in Leudal (2018). Met in het achterhoofd deze gedachten gingen Leo en Irma nadenken hoe zij, nadat hun Europese avontuur grotendeels voorbij is en de herinneringen blijven, er ook voor te zorgen dat de Europese schutterskoning in Limburg een plek in de roemrijke historie gaat krijgen.

Een replica van het koningszilver kwam al snel naar voren toe en een oproep op Facebook volgde. De digitale snelweg kent geen grenzen en een gildebroeder Alfons Benen uit het Gelderse land, docent elektrotechniek meldde zich af en het balletje begon te lopen. Dankzij de moderne technieken, nam Alfons de opdracht aan om te trachten een replica te maken van het koningszilver en dit was zeker geen gemakkelijke opdracht, want de contouren, de typische kenmerken van het zilver, moesten in de replica duidelijk zichtbaar zijn en werd ook besloten om het schaalmodel 1,5 x groter te maken dan het werkelijke koningszilver.


Woensdag 24 juni 2020 kwamen in het Limburgse schutterij museum het Europees koningspaar met de adjudanten, Alfons Benen, vertegenwoordigers van het Limburgs Schutterij Museum en de Oud Limburgse Schuttersfederatie om de Europese koningsplaquette over te dragen aan het museum, zodat het koningszilver een blijvende en prominente ‘plek’ krijgt binnen het schutterij museum.
Euregionale samenwerking
Natuurlijk behoort in een Europese schuttersgemeenschap ook de internationale verbroedering hoogtij te vieren en zo zal ook in het schuttersmuseum in Mönchengladbach een replica worden overhandigd. Natuurlijk nodigen wij ook iedereen uit om de replica te komen bekijken, kijk voor de openingstijden op www.schutterijmuseum.nl.

Foto's Rob Schouwenberg
— met Alfons Benen en Leo Niessen.


Europese schuttersorde en Limburgse eretitel voor Henk Vossen

 

Tegelenaar Henk Vossen ontving woensdagavond een hoge orde van de Europese schuttersfederatie EGS en werd door de Provincie Limburg benoemd tot ere-ambassadeur van cultuur.

Bijzonder is vooral de toekenning van het bronzen kruis van verdienste door de Europäische Gemeinschaft historischer Schützen (EGS), omdat deze onderscheiding hoogst zelden wordt uitgereikt aan iemand die zelf niet als schutter actief is. Museumconservator Luc Wolters spreekt zelfs van een ‘unicum’.

Het dubbele eerbetoon viel de preses van de Stichting Limburgs Schutterij Museum ten deel vanwege zijn verdiensten voor het schutterswezen in Limburg. Henk Vossen is sinds 1997 voorzitter van het museum in Steyl, dat gelieerd is aan de OLS-federatie en ijvert voor het behoud van de schutterijcultuur en haar erfgoed in Nederlands en Belgisch Limburg. Onder zijn bewind werd tot tweemaal toe museale huisvesting gerealiseerd in Steyl. Eerst in één van de kloosters en na de verwoestende brand in 2008, waarbij ook een deel van de collectie verloren ging, in de voormalige Rochuskerk. Vooral op initiatief van Vossen is de kerk verbouwd tot een multifunctionele accommodatie, die ook geschikt is voor het houden van exposities en concerten.

Hoewel hij zelf nooit lid is geweest van een schutterij, maakt de 74-jarige Tegelenaar zich al ruim twee decennia sterk voor het behoud van dit typisch Limburgse erfgoed. „Hij is een ware ambassadeur voor het schutterswezen”, aldus deputé Robert Housmans, die de provinciale eretitel uitreikte tijdens de nieuwjaarsborrel voor de circa tachtig vrijwilligers van het museum. De Europese schuttersorde werd namens het bestuur van de EGS overhandigd door penningmeester Louis Litjens uit Helden. Henk Vossen, ondernemer en gelouterd rallycoureur, ontving de internationale onderscheiding uit waardering voor zijn grensoverschrijdende inspanningen binnen het euregionale schutterswezen. Hij werd eerder opgenomen in de broederschap van de Rode Leeuw, een Limburgse schuttersorde, en koninklijk onderscheiden voor zijn brede maatschappelijke inzet.


Afscheid vrijwilligersechtpaar uit Ermelo


Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst is aandacht uitgegaan naar het echtpaar Ytsje en Johannes de Kroon uit Ermelo. Zij zijn jaren geleden gecharmeerd geraakt door het Limburgse schutterswezen en jarenlang op de camping neergestreken bij gelegenheid van het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Het heeft Johannes ertoe gebracht een documentatiecollectie over de schutterijen aan te leggen, die hij enkele jaren geleden heeft overgedragen aan het Limburgs Schutterij Museum. Geregeld heeft het echtpaar het museum als vrijwilliger bezocht om zelf de museale documentatie bij te werken en aan te vullen. Maar nu was dan toch door leeftijd en gezondheid het tijdstip gekomen dat de reis van en naar Ermelo bezwaarlijk werd. Aan de actieve invulling als vrijwilligers van het Schutterijmuseum komt daarmee noodgedwongen een einde, dat namens het museum met een dankwoord en een bosje bloemen onderstreept werd. Maar daarmee komt beslist geen einde aan het warme gevoel dat Johannes en Ytsje voor de Limburgse schutters koesteren.


Museumconservator Luc Wolters (links) toont samen met vrijwilliger Johannes de Kroon een 5000-delige legpuzzel van de Nachtwacht.

(Foto Paul van Soest/De Limburger)

Expositie over Rembrandt en de Nachtwacht


Het Limburgs Schutterij Museum komt dit jaar met een bijzondere tentoonstelling over leven en werk van Rembrandt van Rijn. Het beroemdste schilderij dat hij op doek zette, is immers een schuttersstuk.


2019 Rembrandtjaar


Het is dit jaar 350 jaar geleden dat de grootste vernieuwer uit de geschiedenis van de schilderkunst zijn ogen sloot. Daarom zijn er landelijk tal van tentoonstellingen, die het werk van deze beroemde schilder weer voor het voetlicht halen. De enige Limburgse expositie in het Rembrandtjaar vindt plaats in het Limburgs Schutterij Museum in Steyl, waar de schilder, zijn werken en zijn bekendste schilderij, de wereldberoemde Nachtwacht, uit de verf gehaald worden.


Rembrandts beroemdste schilderij


De Nachtwacht is het veruit bekendste schilderij van Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Wie dit werk van wereldfaam niet kent van het Rijksmuseum, die is het wel tegengekomen in kunstboeken, documentaires, krantenartikelen, maar evengoed op borden, kop en schotels en ontelbare andere gebruiksvoorwerpen. Niet alleen in Nederland! Niet voor niets is de Nachtwacht het beroemdste schilderij ter wereld.


De Nachtwacht is een schuttersstuk


En uitgerekend dat schilderij heeft een misleidende bijnaam. De ‘nachtwacht’ lijkt immers te duiden op een gezelschap burgers, dat ’s nachts de ronde doet en de veiligheid in het donker garandeert. Niets is minder waar: de mensen op het schilderij stralen en pronken, hetgeen het beste tot z’n recht komt in het zonlicht. De groep staat voor hun eigen gebouw, waar ze vergaderingen hield, gezamenlijke maaltijden en schietoefeningen. Want de Nachtwacht is een schuttersstuk!

De Nachtwacht staat daarom centraal in de expositie. Daarnaast is er aandacht voor ander werk van Rembrandt, de mens achter de schilder en het schutterswezen in het Holland van de zeventiende eeuw. Omdat hij één van de bekendste maar naar alle waarschijnlijkheid ook meest gekopieerde kunstenaars ter wereld is, heeft het museum amateurkunstenaars uitgenodigd om replica’s van zijn werk in te sturen. Een selectie uit het aanbod is te zien tijdens de expositie die vrijdag 17 mei werd geopend.


Koninklijke onderscheiding voor Jan Willems en Gerard Engels


Twee vrijwilligers die al jarenlang verbonden zijn aan het Limburgs Schutterij Museum in Steyl, werden aan de vooravond van Koningsdag door burgemeester Antoin Scholten gedecoreerd vanwege hun grote verdiensten voor de gemeenschap.

Beiden mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.
Foto’s: Rob Timmermans

Jan Willems


Jan Willems is sinds 1997 bestuurslid van het museum en verricht daarnaast diverse taken zoals kluswerkzaamheden, het restaureren van kostuums en het beheer van de geweren. De 81-jarige Tegelenaar draait ook kassadiensten, verzorgt rondleidingen en maakt de zaal gereed voor activiteiten. Jan is tevens vanaf 2000 vrijwilliger bij Zangvereniging Vriendenkring in Steyl. Als lid van de technische commissie draagt hij bij aan het opbouwen en afbreken van het podium en het inrichten en opruimen van de zalen waar het koor optreedt. Ook zet hij zich in voor de jaarlijkse loterij en voor sponsoracties, draait hij bar- en kassadiensten bij evenementen en zet hij de stoelen klaar voor de wekelijkse repetitie.

 

 

 

Gerard Engels


Gerard Engels (72), eveneens uit Tegelen, is vanaf 2002 secretaris van het Limburgs Schutterij Museum. Nadat het museum op de vorige locatie in klooster St.Gregor werd verwoest door brand, heeft hij restauratiewerk verricht en mee gezocht naar een nieuw onderkomen. Nadat dit werd gevonden in de nabijgelegen voormalige Sint Rochuskerk, heeft hij zich ingezet voor de inrichting van het museum.
Tevens is hij vanaf 1996 secretaris van de Garde Tegeliers, die zich als doel heeft gesteld het culturele erfgoed van Tegelen te bewaken en veilig te stellen. Diezelfde functie bekleedt hij hij sinds 1997 secretaris van Loterijvereniging de Toekomst (sinds 1997) en bij de
Vrienden van Harmonie Sempre Avanti (vanaf 2000). Tenslotte is Gerard Engels mede-initiatiefnemer van de stichting ‘Jao det is Tegels’, die jarenlang een carnavalsmiddag met optredens van lokale artiesten organiseerde.