Orde van de Europeese Gemeenschap van Schutterijen

 

RIDDERORDE VAN DE H.SEBASTIANUS EUROPA

De Europese Orde van verdienste van de Heilige Sebastianus is door de EGS op 29-09-1985 te Eupen in het leven geroepen

met als doelstelling “Om de verdiensten, die zich personen en corporaties wegens de geestelijke eenheid van Europa

als christelijk vaderland van alle Europese volkeren verworven hebben, te belonen en zichtbaar te onderscheiden”

 

De orde voert de leus:

Pro Deo - pro Europea Christianae Unitate - Pro Vita
(Voor God - voor een Verenigd Christelijk Europa - voor het leven)

 

De organisatiestructuur, waarbij de orde een geleding is van de EGS ,

is vastgelegd in de nieuwe statuten die zijn bekrachtigd te Erkelenz in het plenum van 28-08-1999.