Educatie

Erfgoed
Het museum is een ideale plek om jeugdigen de rol van de schutterij/het schuttersgilde te verduidelijken. Dat kan tijdens een familiebezoek, maar ook klassikaal.
Voor een klas of school die deelneemt aan het Kinjer OLS is het bezoek aan het museum een ideale voorbereiding om een jeugdschutterij te vormen.
Op aanvraag zijn er verkleedmogelijkheden voor een rollenspel mogelijk.

KIJK OOK OP PAGINA SJÖTTESJOËL.