Sjöttesjoël

 

Sjöttesjoël:
Voor het Kinjer OLS bestaat de mogelijkheid om hier met scholen, verenigingen

‘in de leer’ te gaan om uiteindelijk volwaardig hieraan te kunnen deelnemen.
Er is lesmateriaal beschikbaar om bijvoorbeeld zelf uitrusting, kleding e.d. te kunnen maken.

 

Lespakket in de maak

Zoals eerder aangekondigd, is cultuurontwikkelaar Lokaal C in samenwerking met het Limburgs Schutterij Museum en onderwijsdeskundigen in de slag om een lespakket gereed te maken. Ook de jeugdcommissie van de OLS-Federatie is bij deze plannen betrokken. Met dit lespakket kunnen zo dadelijk alle schutterijen lokaal aan de slag om een gastles op de basisschool te verzorgen. Dat kan een losstaande les zijn, maar uiteraard ook bijvoorbeeld in het kader van de voorbereidingen voor deelname aan het Kinjer-OLS. Een belangrijk onderdeel van het lespakket wordt in ieder geval een filmpje, waarin enkele jeugdigen uit de schutterswereld zelf vertellen wat zij doen bij de schutterij en hoe leuk en bijzonder dat is. Een betere promotie is niet denkbaar. Recent zijn de filmopnames in het museum geweest van de jonge ‘debutanten’. De planning is om dit lespakket bij de start van het nieuwe schooljaar gereed te hebben.

Scholieren op schuttersles


Cultuureducatie met een hoofdletter C.
Rob Benders van Regentag komt superlatieven tekort om zijn enthousiasme over de door hem zelf ontwikkelde museumles onder woorden te brengen. Leerlingen uit groep 7 van basisschool Meander uit Reuver hadden onlangs de primeur.

Een hele woensdagochtend lang maakten ze in het Limburgs Schutterij Museum kennis met het schutterswezen en zijn vele oeroude maar ook nieuwe tradities en rituelen. Ze werden door conservator Luc Wolters rondgeleid in het museum, gingen met teken- en knutselspullen aan de slag om een eigen vaandel te ontwerpen, bliezen de trompet en mochten uiteraard ook zelf schieten met een luchtdrukgeweer.
Het museumbezoek was voor hen de aftrap van de voorbereiding op het Kinjer OLS. De komende maanden worden de ruim veertig leerlingen in de aanloop naar het grote schuttersfeest voor scholieren begeleid door leden van schutterij Sint Barbara uit Reuver en hun eigen docenten. Ook basisschool Het Spick uit Beesel doet mee aan het Kinjer OLS en zal het museum in juni bezoeken. De Beeselse scholieren krijgen begeleiding vanuit Broederschap St. Georgius en Sebastianus.

Foto's verschillende Kinder OLS