Nobele Orde van de Papegay

 

 

Jaarlijks in november verleent de “NOBELE ORDE van de PAPEGAY” als “Orde van verdiensten” eretekens aan gildebroeders en andere schutsbroeders welke zich door hun houding, inzet of kunnen, lieten opmerken in het Europese traditionele schutterswezen.


Ook uw vereniging, als volwaardig erkende historische schuttersgilde of schutterij, is gemachtigd verdienstelijke leden eervol te laten opnemen in de “Ordo Nobilis Papegayi”.
De “Nobele Orde van de Papegay” hecht veel waarde aan het specifieke en ceremoniële karakter van haar Investituur,

het uitreiken van de onderscheidingen.

Deze manier van handelen heeft de basis gelegd voor het succes van de NOBELE ORDE van de PAPEGAY.

Zij heeft tot doel:
“ …… diegenen te eren en te honoreren welke door hun fysische inzet of morele steun bijdragen tot de instandhouding

en uitstraling der schutsbroederschappen, schutterijen, gilden of gelijkaardige verenigingen of zich verdienstelijk

maakten bij de culturele of sociale werking van deze verenigingen welke behoren tot het

volksculturele patrimonium van Europa. “