Verkoop

BOEKENAANBOD
Het Limburgs Schutterij Museum biedt onder meer de volgende boeken aan.
Historie en Tradities, In optocht tonen wij ons trots, Grubbenvors geit dich rake en Schuttersbond Juliana 100 jaar 1908-2008


Ze zijn te verkrijgen bij:
– De museumbalie van het museum, Rozenstraat te Steyl (gemeente Venlo)
Bij het museum is het aanbod overigens nog groter door doublures in de collectie. Voor een paar euro zijn bijvoorbeeld ook oude OLS-feestgidsen te verkrijgen of diverse andere schuttersboeken.