‘De Passie’ in het Schutterijmuseum

STEYL-TEGELEN – Eens in de vijf jaar is Tegelen in de ban van de Passiespelen. Hiermee wordt het lijden en sterven van Jezus Christus uitgebeeld. De Passiespelen vinden al sinds circa 1928 plaats in Tegelen, waar een speciaal theater, de Doolhof, gebouwd is voor dit bijzondere evenement. De omvang hiervan mag blijken uit het feit dat het schouwspel van de Passiespelen gedurende het gehele seizoen 2021 plaatsvindt, elke zondag en nog op andere dagen van april tot september, in totaal 58 voorstellingen! De cast bestaat uit bijna zestig spelers, het grote koor uitgezonderd. Overigens, mede dankzij de Passiespelen is er een decennialange toneel- en theatertraditie, die enkele landelijk bekende Tegelse podiumkunstenaars van formaat heeft voortgebracht.

 

Het passieverhaal wordt ook verbeeld door de kruiswegstaties die in elke kerk hangen en die de opeenvolgende gebeurtenissen tonen die het levenseinde door de kruisiging van Jezus tonen. De in Steyl atelier houdende kunstenaar Dick Evers heeft met Michelle van Asperen en Jacques Spee een actuele en inspirerende kruisweg gerealiseerd, waarin beoogd wordt de essentie van het lijdensverhaal te tonen. DICX Kruisweg is daarmee een perfecte aanvulling op het passieverhaal.

 

Her Limburgs Schutterij Museum maakt al enkele decennia deel uit van de grote culturele gemeenschap Steyl-Tegelen, waarin diverse musea, kunstenaars en culturele activiteiten van kloosters samenwerken en tot ontplooiing komen. En waarin de Passiespelen en kunstenaars te Steyl ook een rol van betekenis spelen. Tijdens de zomermaanden zoekt het Limburgs schutterij Museum actief naar invulling van het museale aanbod in de vorm van een wisselexpositie. De ene keer ligt het thema daarvoor in het verlengde van het schutterswezen – zoals de Rembrandt-expositie in 2019 – terwijl de tijdelijke tentoonstelling in 2021 dus in het teken staat van De Passie die in schilderijen en als schouwspel getoond wordt. Hierin worden naast DICX uitzonderlijke kruiswegstaties tal van bijzondere voorwerpen en attributen met een verhaal getoond, naast uiteraard een omvangrijk beeldmateriaal van de Passiespelen door de decennia heen. De expositie vormt daarmee een welkome voorbereiding of aanvulling op een eventueel bezoek aan een voorstelling van de Passiespelen zelf. Voor de speelkalender, zie: passiespelen.nl.

 

De wisselexpositie over de Passiespelen Tegelen en DICX Kruisweg in het Limburgs Schutterij Museum loopt van zondag 6 juni tot en met 29 augustus 2021

Op vertoon van uw entreekaart van Passiespelen 2021 ontvangt u bij uw toegangskaart (€7,50) gratis een kop koffie of thee.